• version française
  • wersja polska

Okno pasywne

Dom pasywny to budynek, który pozyskuje nie więcej niż 15 kWh/m2 rocznie. Dla porównania wartość rocznego zużycia energii w standardowym polskim domu jednorodzinnym wynosi około 120 kWh [m2rok].

Budynek pasywny z założenia powinien ogrzewać się sam – bez pomocy autonomicznego systemu grzewczego. Aby było to możliwe musi zostać spełniony szereg wymogów, jak solidne izolacje przegród zewnętrznych, możliwie najbardziej zwarta bryła budynku, zabezpieczenie wszelkich potencjalnych mostków termicznych. Ograniczenie zużycia energii jest również możliwe dzięki rozwiązaniom takim jak wentylacja mechaniczna z rekuperacją czy kolektory słoneczne służące do podgrzania wody. Bardzo ważna rola w budynku pasywnym przypada przeszkleniom. Mają one na celu zarówno pozyskiwanie naturalnej, odnawialnej energii słoneczniej, jak i niedopuszczenie do strat ciepła w budynku.

Okna od południa

Wśród architektonicznych wymogów budynku pasywnego znajduje się usytuowanie możliwie największych przeszkleń od strony południowej. Energia słoneczna to podstawowe źródło ciepła w domu pasywnym. Zlokalizowane od strony okna pozwalają na jej absorpcję i naturalne ogrzewanie pomieszczeń. Jednocześnie ważne jest ograniczenie powierzchni szklanych od strony północnej. Lokalizacja okien i ich rozmiary są zatem w budynku pasywnym wpisane w określoną strategię energetyczną.

Solidna termoizolacja

W budynku pasywnym powinna zostać zapewniona wysoka szczelność przegród zewnętrznych – w tym również powierzchni oszklonych. Dlatego do takich domów rekomendowane są systemy okienne o możliwie najniższym współczynniku przenikania ciepła. Przy czym należy brać pod uwagę parametry całej konstrukcji, nie tylko jej poszczególnych elementów, jak ramy i szyby. Współczynnik przenikania ciepła dla okna pasywnego nie powinien być większy niż 0,8W/m2K. Współczynnik przenikalności cieplnej samej szyby powinien wynosić około 0,6 W/ m2K.

Z pakietem trójszybowym

Najwyższą szczelność zagwarantują wyspecjalizowane okna z pakietem trójszybowym. Specjalna konstrukcja z gazem szlachetnym między taflami i powłoką niskoemisyjną na szybach stanowi niezawodne zabezpieczenie przed stratami ciepła.

Przy obecnych technologiach można konstruować ciepłe okna ze wszystkich materiałów: aluminium, PCV i drewna.

Oprócz tradycyjnych uszczelnień, stosuje się dodatkowe komory termoizolacyjne na przykład z rdzeniem piankowym. Zastosowane uszczelnienia pozwalają całkowicie wyeliminować mostki termiczne powstające na łączeniu szyby z profilem.

Otwierane czy na stałe?

W klasycznych budynkach pasywnych część okien montowana jest na stałe, bez możliwości otwierania. Funkcja wietrzenia spoczywa na wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Niektórzy inwestorzy decydują się na nieotwierane przeszklenia z obawy o wystarczającą szczelność. Jednak nowoczesne energooszczędne systemy okienne są wystarczająco szczelne, aby można je z powodzeniem montować w domach pasywnych również z możliwością otwierania.

Rzetelna firma