• version française
  • wersja polska

Jak wybrać energooszczędnie?

Korzystny standard energetyczny budynku to wypadkowa kilku czynników, m.in. odpowiednio zaprojektowanej bryły, solidnych izolacji i ograniczenia potencjalnych mostków termicznych. Ogromna rola w zakresie oszczędzania energii przypada oknom. Jeśli nie zostaną odpowiednio dobrane i zamontowane, może uciekać przez nie z domu nawet 30 procent ciepła.

Energooszczędnie od projektu

Dobór energooszczędnej stolarki okiennej należy uwzględnić już na etapie projektowania budynku. Jeżeli dany obiekt z założenia ma pozwolić na redukcję zużycia energii, istotny będzie nie tylko rodzaj okien, ale również ich wielkość i lokalizacja względem stron świata. W budynkach pasywnych jednym z kluczowych elementów są duże przeszklenia usytuowane od strony południowej. Pozwalają one na absorpcję naturalnej, odnawialnej energii słonecznej. Według założeń tego typu budownictwa należy natomiast ograniczyć powierzchnie szklane od północy. Za korzystną z punktu widzenia energooszczędności uznaje się standardowo również lokalizację dużych okien do strony zachodniej. Jednak w naszym klimacie należy dobrze rozważyć taką opcję w budynkach zlokalizowanych na otwartych przestrzeniach.

Z architektonicznego punktu widzenia dla energooszczędności istotna jest zatem wielkość okien i ich lokalizacja.

Współczynnik przenikania ciepła

O dobrej izolacyjności termicznej stolarki okiennej świadczy możliwie najniższy współczynnik przenikania ciepła, określany jako Uw. Należy brać pod uwagę nie tylko parametry szyby, ale całego okna. Dość częstym błędem jest utożsamianie współczynnika przenikania ciepła szyby, oznaczanego jako Ug, ze współczynnikiem całego okna, wyrażanego poprzez wartość Uw. Dlatego, dokonując zakupu, warto zapytać sprzedawcę nie tylko o parametry szyb i ramy, ale całej konstrukcji.

O korzystnym współczynniku Uw zadecyduje zarówno termiczna przenikalność pakietu szybowego, jak i profilu i składających się na niego elementów. Na przykład profil w systemie okiennym Iglo5 Classic został wyposażony w ciepłą stalową ramkę dystansową o korzystnym współczynniku przenikania ciepła. Jednocześnie też zastosowano specjalne pakiety szybowe, w których przestrzeń między szybami wypełniono gazem szlachetnym – argonem. Połączenie tych rozwiązań daje w efekcie okna o bardzo dobrej termoizolacyjności.

Już współczynnik przenikania ciepła o wartości Uw= 1,0 W/(m2K) pozwoli na znaczne oszczędności związane z redukcją zużycia energii. W budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, których roczne zapotrzebowanie na energię będzie wynosiło nie więcej niż 40 kWh/[m2], jego wartość nie powinna przekraczać Uw= 0,8 W/(m2K).

Jeżeli planujemy budowę domu pasywnego, w którym parametry okien powinny być jeszcze niższe, warto wybrać produkty rekomendowane przez Instytut Budownictwa Pasywnego. W swojej ofercie systemy okienne z certyfikatem Domu Pasywnego w Darmstadt posiada m.in. firma Schüco.

Ciepły pakiet szybowy

Na rynku dostępne są zaawansowane systemy szybowe, opracowane specjalnie pod kątem energooszczędności. Najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem są pakiety trzyszybowe, rekomendowane do budynków niskoenergetycznych i pasywnych. Osiągają one najkorzystniejszy współczynnik przenikalności cieplnej. Jednocześnie są rozwiązaniem, w które trzeba sporo zainwestować. Okna z dwuszybowym pakietem również doskonale sprawdzają się w budownictwie energooszczędnym. Technologia ta polega na zastosowaniu dwóch szyb zewnętrznych, na ogół dodatkowo wyposażonych w specjalną powłokę, umożliwiającą odbijanie ciepła. Przestrzeń między nimi wypełnia się gazem szlachetnym – argonem, kryptonem lub xenonem, co znacznie podnosi ich termoizolacyjność. Ważną izolacyjną rolę pełni również ramka dystansowa umieszczona między szybami.

System efektywny energetycznie

Ochronę termiczną zapewnia także odpowiednio zaprojektowany profil okienny. Kilkukomorowa budowa, specjalny kształt i osadzenie uszczelek, odpowiednia głębokość ościeżnic zapewniają efektywność energetyczną. W systemie Superial firmy Aliplast podwyższoną izolacyjność gwarantują m.in. trójkomorowe przekładki termiczne, komorowa uszczelka centralna oraz uszczelki szklące a także specjalnie izolowane narożniki oraz łączniki typu T. W ramie i skrzydle oraz w przestrzeni między szybą a skrzydłem zastosowano dodatkowe wkłady izolujące.

Systemy GLS zawdzięczają swoje termoizolacyjne właściwości wyspecjalizowanej, pięciokomorowej budowie profilu i optymalnemu układowi uszczelek.

Wybierając okna warto zwrócić uwagę także na okucia – nie tylko pod kątem ich funkcji antywłamaniowej, ale również ochrony przed stratami energii. Jeżeli uszczelka zlokalizowana jest równomiernie na całym obwodzie, pozwala zachować w budynku około 10% ciepła więcej.

Aluminium, drewno czy PCV?

Przy obecnym zawansowaniu technologicznym zarówno okna aluminiowe, PCV, jak i drewniane mogą dobrze sprawdzać się w budynkach energooszczędnych. Ważniejsze niż sam podstawowy surowiec są zastosowane rozwiązania dodatkowe, a te funkcjonują podobnie przy każdym typie stolarki. Mitem jest, że aluminium słabiej izoluje krawędź szyby pod względem termicznym. Świadczą o tym aluminiowe okna z certyfikatem Instytutu Domów Pasywnych.

Rzetelna firma